Obróbka wody i ścieków

Projektowanie, dostarczanie oraz budowę systemów obróbki wody i ścieków w oparciu o systemy membranowe jak i mechaniczne odmywalne.

 • uzdatnianie wody pitnej
 • higienizacja wody rzecznej gruntowej i wody w zbiornikach zaporowych
 • higienizacja ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach ścieków
 • uzdatnianie wody płuczącej filtrów piaskowych
 • oczyszczanie wód procesowych
 • wstępna obróbka wody morskiej jako ochrona dla instalacji odwróconej osmozy
 • uzdatnianie i kondycjonowanie wody w basenach kąpielowych
 • napowietrzanie ścieków komunalnych i przemysłowych
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych i wody odpadowej z procesów przemysłowych
 • oczyszczanie odcieków wysypiskowych
 • filtracja biogazów
 • separacja oleju z wody
 • produkcja wody zasilającej kotły
 • filtracja kondensatu
 • ochrona instalacji osmozy odwróconej