Gospodarka smarno-olejowa

  • dobór zamienników i unifikacja środków smarnych
  • wykonywanie laboratoryjnych analiz oleju
  • badanie czystości oleju zgodnie z ISO 4406; (mikroskopowo lub przy pomocy automatycznych liczników cząstek) na miejscu u klienta jak i w akredytowanym laboratorium
  • określanie procentowej zawartości wody w układzie olejowym bezpośrednio u klienta
  • odbiór olejów zużytych