Analizy i badania

  • Analizy i ekspertyzy w ekologicznym zarządzaniu wysypiskami śmieci – M&S Umwelt Projekt
  • Analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych wody, olejów i innych cieczy.
  • Badania pilotażowe przy zastosowaniu poniższych technologii filtracyjnych
  • separacja membranowa CrossFlow w układach odolejania cieczy obróbczych, myjących i chłodziw
  • ultrafiltracja wody w systemach membranowych Pall ARIA
  • filtry odmywalne Amiad